Welkom bij 2D Winkel

Privacy verklaring

2Dwinkel privacy verklaring
Vragen of opmerkingen: info@2dwinkel.nl
Inhoudsopgave:
    Algemeen
    Veiligheid
    Statistieken
    Ingestuurde informatie

1. Algemeen
Als u op onze website persoonlijke informatie achterlaat, gebruikt 2Dwinkel die uitsluitend voor het doel waarvoor u de gegevens achter heeft gelaten. Uw persoonlijke informatie zal nimmer aan derden worden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht is en/of op uitdrukkelijk verzoek van u zelf.

U mag te allen tijde uw gegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen.

2. Veiligheid
Wij zijn ons er ten volle van bewust dat persoonlijke informatie belangrijk voor u is en daarom treffen wij dan ook alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw informatie te beschermen gedurende de tijd dat 2Dwinkel erover beschikt. 2Dwinkel laat zich bij de beveiliging adviseren door externe deskundigen. Alle communicatie waarbij persoonlijke informatie in het geding is verloopt via beveiligde lijnen.

3. Statistieken
Wanneer u de website van 2Dwinkel bezoekt worden gegevens verzameld en opgeslagen door de 2Dwinkel webserver, zoals de domeinnaam, de host computer, het IP-adres (Internet Protocol) van de computer die u gebruikt, de datum en tijd waarop u onze website bezoekt en het internetadres van de website waarvan u direct naar onze website gelinkt bent. Met behulp van de verzamelde gegevens meet 2Dwinkel het verkeer op de website en kunnen we de website verbeteren. Deze gegevens zijn niet en zullen nooit worden gekoppeld aan uw persoonlijke gegevens die u achterlaat op de site. De verzamelde gegevens worden na enige tijd automatisch gewist. De gegevens worden nimmer ter beschikking gesteld aan derden. Voor het analyseren van de gegeneerde data maakt 2Dwinkel gebruik van software van derden. Deze software is geïnstalleerd op externe servers welke beheerd worden door de derde partij.

4. Ingestuurde informatie
2Dwinkel stelt het zeer op prijs wanneer u contact met ons opneemt, bijvoorbeeld om vragen te stellen of aanbevelingen te doen. Contact met onze klanten is voor ons erg belangrijk. Persoonlijke informatie zal nimmer aan derden worden verstrekt tenzij op uitdrukkelijk verzoek van u zelf.
Top